കേരളത്തിലെ ചില വനിതാ കോളേജുകൾ

എൽ ബി എസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഫോർ വുമൺ 

തിരുവനന്തപുരത്തെ പൂജപ്പുരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലാൽ ബഹദൂർശാസ്ത്രി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഫോർ വുമൺ എന്ന സ്ഥാപനം സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ വനിത എൻജിനീയറിങ് കോളേജാണ്. എൽബിഎസ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ എഞ്ജിനീയറിങ്ങ് കോളേജുമാണിത് . ഈ സ്ഥാപനം 2001 ഒക്ടോബർ30 നാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. എ ഐ സി ടി യുടെ അംഗീകാരത്തോട്കൂടി എ.പി.ജെ. അബ്ദുൾ കലാം സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കേരള സർക്കാർ സംരംഭമാണ്  കേന്ദ്രത്തെ ഭരിക്കുന്നത് ഒരു ഭരണ സമിതിയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഭരണസമിതിയുടെ ചെയർമാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വൈസ് ചെയർമാനുമാണ്.ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സിഗ്നൽ പ്രോസസിംഗ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നിവയിൽ എംടെക് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ബിടെക് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

വെബ് വിലാസം: http://lbsitw.ac.in/

 

ഗവണ്മെന്റ് വിമൻസ് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം

1864 ൽ തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബം സർകാർ ഗേൾസ് സ്കൂളായി ആരംഭിച്ചു. 1897 ൽ ശ്രീ മൂലം തിരുനാൾ (1885-1924) കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനം രണ്ടാം ഗ്രേഡ് കോളേജായി ഉയർത്തി. മഹാരാജാവ് മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഒന്നാം ഗ്രേഡ് കോളജിന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും പിന്നീട് 1920 ൽ എച്ച്.എച്ച് മഹാരാജാസ് കോളേജ് ഫോർ വുമൺ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 1937-ൽ ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ (1931-1949) ഭരിച്ച കാലത്ത് തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും കോളേജ് ഈ സർവകലാശാലയുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 1937 ൽ തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വനിതാ കോളേജിൽ കേരള സർവ്വകലാശാല സ്ഥാപിച്ച ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷം, 1957 ൽ കേരള സർവകലാശാല കോളേജ് അതിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായി മാറി. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഫോർ വിമൺ , കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസമേഖലയിൽ മുൻനിരയിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനവുമാണ്. 1952 ൽ മാത്തമാറ്റിക്സ്, ബോട്ടണി, സുവോളജി, തത്ത്വശാസ്ത്രം, മലയാളം, സംസ്കൃതം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിച്ചു. 1970-കളുടെ ആരംഭത്തിൽ കോളേജ് വിപുലന ഘട്ടങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. പുതിയ കോഴ്സുകൾ പതിവായി ആരംഭിക്കുകയും പി.ജി ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറുകൾ നവീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് കോളേജിൽ 24 അധ്യാപന വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. 2400 വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, 159 അധ്യാപകരുമുണ്ട്.

വെബ് വിലാസം: https://www.gcwtvm.ac.in/

പ്രൊവിഡൻസ് വിമൻസ് കോളേജ്, കോഴിക്കോട്

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മലാപ്പറമ്പ് സ്ഥിചെയ്യുന്ന പ്രൊവിഡൻസ് വിമൻസ് കോളേജ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് വനിതാ കോളേജുകളിൽ ഒന്നാണ്.1952 ൽ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് അപ്പോസ്തോലിക് കാർമൽ ആണ് കോളേജ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. മലബാർ മേഖലയിലെ വനിതാ ജനതയ്ക്കിടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ശാക്തീകരണ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഉത്തമ സംരംഭമായി ഇത് മാറി. 1952 ൽ മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും പിന്നീട് 1958 ൽ കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഭാഗമാവുകയും ഒടുവിൽ 1968 ൽ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. കോളേജ് 6 ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകളിലും 13 ബിരുദ കോഴ്സുകളിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. 6 യു‌ജി‌സി അംഗീകരിച്ച ആഡ് ഓൺ കോഴ്‌സുകൾ, 7 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സുകൾ, 4 ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സുകൾ എന്നിവ കോളേജ് പ്രധാന അക്കാദമിക് നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കൊപ്പം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 2017 ൽ NAAC ന്റെ എ ഗ്രേഡിനൊപ്പം, കോളേജിന് യു‌പി‌സി സി‌പി‌ഇ - കോളേജ് വിത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ എക്‌സലൻസ് പദവിയും നൽകി.

വെബ് വിലാസം: https://providencecollegecalicut.com/

വിമല കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ 

തൃശ്ശൂരിലെ ചേറൂരിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പ്രശസ്തമായ ഒരു കലാലയമാണ് 1967-ൽ സ്ഥാപിതമായ വിമല കോളേജ്. ബിരുദ-ബിരുദാനന്തര വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വനിതകൾക്ക് മാത്രമായി പ്രവേശനം നൽകിയിരുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കലാലയം കൂടിയാണ് ഈ കോളേജ്. സെന്റ് മേരീസ് കോളേജിൽ നിന്ന് വിഭജിച്ച് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത വിമല 16 സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഹ്രസ്വകാല കോഴ്സുകൾക്കൊപ്പം 16 ബിരുദ, 13 ബിരുദാനന്തര പ്രോഗ്രാമുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ്, ഫിസിക്സ്, കൊമേഴ്സ്, സോഷ്യൽ വർക്ക്, ഇക്കണോമിക്സ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണിത്. തൃശ്ശൂർ നിർമ്മല പ്രവിശ്യ, കർമൽ ഓഫ് മദർ ഓഫ് കാർമൽ (സിഎംസി) നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ കോളേജ് തൃശൂരിലെ കത്തോലിക്കാ ആർച്ച് ബിഷപ്പിന്റെ മതപരമായ അധികാരപരിധിയിലാണ്. 2541 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രവേശനം, 149 അംഗങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റി ശക്തി എന്നിവ കോളേജിന്റെ പ്രതേകതകളാണ്. 2001 ൽ NAAC ന്റെ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ പദവി നേടിയ ഈ സ്ഥാപനം 2008 ലും 2014 ലും തുടർന്നുള്ള രണ്ട് അക്രഡിറ്റേഷൻ ചക്രങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ നിലവിൽ 4 പോയിന്റ് സ്കെയിലിൽ 3.50 എന്ന സി‌.ജി‌.പി.എ.യുമായി ടോപ്പ് ഗ്രേഡ് എ യും നേടിയിരിക്കുകയാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മീഷൻ (യു‌ജി‌സി) 2015 ൽ സ്വയംഭരണാധികാരം നൽകി. ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് മന്ത്രാലയം കോളേജിന് നാഷണൽ ഇന്റ്യൂഷൻ റാങ്കിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്കിൽ (എൻ‌ആർ‌എഫ്)  യഥാക്രമം 2017, 2018 വർഷങ്ങളിൽ 52, 77 സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകി. 2018 മുതൽ എൻ‌എ‌എസി പരമർഷ് സ്കീമിലെ ഒരു മെന്റർ കോളേജാണ് വിമല കോളേജ്.

വെബ് വിലാസം: http://www.vimalacollege.edu.in/

യൂണിറ്റി വിമൻസ് കോളേജ്, മഞ്ചേരി 

മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൽച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ (MECA) എന്ന പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സൊസൈറ്റിക്കു കീഴിൽ കൊരമ്പയിൽ അഹമ്മദ് ഹാജി മെമ്മോറിയൽ യൂണിറ്റി വിമൻസ് കോളേജ് 1991 ലാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്, കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എയ്ഡഡ് കോളേജാണിത്, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ മൾട്ടി ഫാക്കൽറ്റി (ആർട്സ്, സയൻസ് & കൊമേഴ്‌സ്) വിമൻസ് കോളേജാണ് ഇത്. മികച്ച ആധുനിക നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ പൊതുവേ സ്ത്രീകളെയും വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന മുസ്ലീം സ്ത്രീകളെയും ഉയർത്തുക എന്നതാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സിജിപി‌എ 2.82 ൽ  ബി ഗ്രേഡിലുള്ള നാഷണൽ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ (NAAC) 2014 ൽ കോളേജിന് വീണ്ടും അംഗീകാരം നൽകി.

വെബ് വിലാസം: https://unitywomenscollege.in/

 സെന്റ് സേവ്യേഴ്സ് കോളേജ് ഫോർ വിമൻ, എറണാകുളം 

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ആലുവയിൽ പെരിയാർ നദിയുടെ തീരത്ത് 1964 ൽ സെന്റ് സേവ്യേഴ്സ് കോളേജ് ഫോർ വിമൻ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനം സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസ മുന്നേറ്റം ലക്ഷ്യമാക്കി ജാതിയും മതവും നോക്കാതെ എല്ലാവർക്കുമായി പ്രവേശനം തുറന്നുകൊടുക്കുന്നു. 2017 ൽ  കോളേജിന് NAAC ന്റെ എ ഗ്രേഡ് (3.33) അംഗീകാരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 14 പഠന വകുപ്പുകളും ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായും കോളേജ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വുമൺ സെൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ അപൂർവം കോളേജുകളിൽ ഒന്നാണിത് 

വെബ് വിലാസം: http://www.stxaviersaluva.ac.in/

ബി സി എം കോളേജ് ഫോർ വിമൻ, കോട്ടയം 

സെൻട്രൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ തുടക്കക്കാരനാ ബിഷപ്പ് തോമസ് തരയിൽ ആണ് ബിസിഎം കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത്. 1955 ൽ 63 പെൺകുട്ടികളുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തോടൊപ്പമാണ് തന്റെ മുൻഗാമിയായ എക്സലൻസി ബിഷപ്പ് അലക്സാണ്ടർ ചൂളപരംബിലിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നത്. സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് സാമൂഹിക പുരോഗതിയുടെ താക്കോൽ എന്ന് ബിഷപ്പ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. ബിരുദ ബിരുദാനന്തര വിഭാഗങ്ങളിലായി 19 പഠന വകുപ്പുകളും ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യവുമുള്ള കേരളത്തിലെ മുൻനിര വനിതാ കോളേജുകളിൽ ഒന്നാണിത്.

വെബ് വിലാസം: https://bcmcollege.ac.in/

കെ എം എം  ഗവൺമെന്റ വിമൻസ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ

കൃഷ്ണ മേനോൻ മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ് വുമൺസ് കോളേജ് വനിതകൾക്കായി കണ്ണൂരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ്. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായിരുന്ന വി.കെ.കൃഷ്ണ മേനോൻന്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത്. കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ അഫിലിയേഷൻ ഈ സ്ഥാപനം പ്രാഥമികമായി യുവതികളുടെ പുരോഗമന വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ സർക്കാർ മേഖലയിലെ ഏക വനിതാ കോളേജാണ്. കണ്ണൂർ വനിതാ വിദ്യാഭ്യാസ-ക്ഷേമ സൊസൈറ്റിയുടെയും മറ്റ് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുടെയും അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി ഈ സ്ഥാപനം നിലവിൽ വരുന്നത് 1975 ഓഗസ്റ്റ് 16 നാണ് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുമായി അഫിലിയേഷൻ ലഭിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ അഫിലിയേഷൻ നേടുകയായിരുന്നു. പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി ഉയർന്നു വന്ന അപൂർവം സർക്കാർ കോളേജുകളിൽ ഒന്നാണ് കെ എം എം കോളേജ്.

വെബ് വിലാസം: http://kmmgovtwomenscollege.ac.in/

സെന്റ് ജോസഫ്സ് വനിതാ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ എക വനിതാകലാലയം ആണു് സെന്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജ് ഫോർ വുമൺ. 1954 ജൂലൈ 1- നാണ് ഇത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. കനോഷ്യൻ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ കലാലയം. 1954 ഡിസംബർ 1 ന് അന്നത്തെ തിരുവിതാകൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസിലർ സർ എ. രാമസ്വാമി മുതലിയാർ കോളേജ് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 2016 ൽ കോളേജിന് "കോളേജ് വിത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ എക്സലൻസ്" (സി‌പി‌ഇ) പദവി യു‌ജി‌സി നൽകി, കേരള സർവകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള കോളേജുകൾക്കിടയിൽ ആ വർഷം അനുവദിച്ച ഒരേയൊരു കോളേജാണ്. NSS, നിക്ക്, എന്നിവക്ക് പുറമെ വിമൻസ് സ്റ്റഡി യൂണിറ്റ് എന്ന സംവിധാനവും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 2018 ൽ നടത്തിയ മൂന്നാമത്തെ NAAC അക്രഡിറ്റേഷൻ പ്രക്രിയയിൽ കോളേജിന് ബി ++ ഗ്രേഡ് 2.87 സി‌ജി‌പി‌എ ലഭിച്ചു 

വെബ് വിലാസം: http://www.stjosephscollegeforwomen.org/

സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ വുമൺ, എറണാകുളം

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ വനിതകൾക്കായി 1957 യിൽ സീറോ മലബാർ ചർച്ചിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ വുമൺ, അദ്ധ്യാപക പരിശീലന കോഴ്സ്കളിൽ മാത്രമാണ് പ്രവേശനമുള്ളത്. കോട്ടയം മഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവകലാശാലക്ക് കീഴിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ബി.എഡ് കൂടാതെ എം.എഡ്, ഡി.എഡ് കോഴ്സുകളും പഠിപ്പിക്കുന്നു 

വെബ് വിലാസം: http://www.stjosephcte.in/

അസംപ്ഷൻ കോളേജ്, ചങ്ങനാശ്ശേരി

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ചെങ്ങനാശേരിയിൽ 1950 ൽ സ്ഥാപിതമായ കേരളത്തിലെ NAAC അംഗീകൃത വനിതാ കോളേജാണ് അസംപ്ഷൻ കോളേജ്. മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോളേജ് 2016 സ്വയംഭരണ പദവി (AUTONOMOUS) നേടി.  വിവിധ പഠന വകുപ്പുകളിലായി വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ 19 ബിരുദ കോഴ്സുകളും 8 ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകളും ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഗവേഷണത്തിനും അവസരം നൽകുന്നു.

വെബ് വിലാസം: https://assumptioncollege.in/

ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ്, തിരുവനന്തപുരം 

1972 ൽ സ്ഥാപിതമായ തിരുവനന്തപുരത്തെ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ്, കേരളത്തിലെ നഴ്സിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ തുടക്കക്കാരനും തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ ആദ്യകാല സ്ഥാപനവുമാണ്. കേരള സർക്കാർ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റിന് കീഴിലുള്ള ഇത് കേരള സർവകലാശാല, കേരള ആരോഗ്യ ശാസ്ത്ര സർവകലാശാല എന്നിവയുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് 1943 ൽ നഴ്‌സിംഗ് സ്‌കൂളായി ഇത് ആരംഭിച്ചു. 1963 ലാണ് ഇത് ബാച്ചിലർ പ്രോഗ്രാമുകളുള്ള ഒരു കോളേജായി ഉയർത്തപ്പെട്ടത്, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒരു വകുപ്പായി ഇത് തുടർന്നു. അടുത്തിടെയാണ് DME ക്കു കീഴിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. 1987 മുതലാണ് കോളേജിൽ നഴ്സിംഗിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകൾ തുടങ്ങിയത്.

ഗവൺമെന്റ വിമൻസ് കോളേജ്, മലപ്പുറം 

2015-2016 അധ്യയന വർഷത്തിൽ മലപ്പുറം ഗവൺമെന്റ ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി പരിസരത്തു 2015 സെപ്റ്റംബർ 28 ന്  പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുകയും 2016 മാർച്ച് 4 ന് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി കോളേജ് ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതോടെ ഒരു പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു, ഇപ്പോൾ ബിരുദ തലത്തിൽ ബി.എസ്‌.സി ബോട്ടണി, കെമിസ്ട്രി വിഷയങ്ങളും. ബി.എ ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നിവയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു  

വെബ് വിലാസം: https://gwcmalappuram.com/

എൻ.എസ്.എസ് കോളേജ് ഫോർ വുമൺ 

തിരുവനന്തപുരത്തെ നിറമങ്കരയിൽ 1951 ൽ സ്ഥാപിതമായ H.H മഹാറാണി സേതു പാർവതി ഭായ് NSS കോളേജ് ഫോർ വുമൺ കേരളത്തിലെ പഴക്കം ചെന്ന വനിതാ കോളേജുകളിൽ ഒന്നാണ്. കേരള സർവകലാശാലക്ക് കീഴിൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കൊമേഴ്‌സ് വിഷയങ്ങളിൽ 15 
ഡിപ്പാർട്മെന്റുകളിലായി 14 ബിരുദ കോഴ്സുകളും 2 ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. NAAC ന്റെ എ ഗ്രേഡ് പദവി ലഭിച്ച കോളേജ് നായർ സമുദായത്തിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ പുരോഗതി ലക്ഷ്യം വെച്ച് മന്നത്തു പത്ഭനാഭനാണ് സ്ഥാപിച്ചത്  

വെബ് വിലാസം: https://www.nsscollege4women.edu.in/

മാർതോമ കോളേജ് ഫോർ വുമൺ, പെരുമ്പാവൂർ 

1982 ൽ സ്ഥാപിതമായ മാർതോമ കോളേജ് ഫോർ വുമൺ, തുടക്കം മുതൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും മികവ് പുലർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. 8 ബിരുദ കോഴ്സുകളും 2 ബിരുദാനന്തര കോഴ്സും 3 ബി വോക് കോഴ്സും ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.തുടക്കത്തിൽ കേരള സർവകലാശാലയുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ കോളേജ് ഒരു ജൂനിയർ കോളേജായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി, 1984 ൽ മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല സ്ഥാപിതമായപ്പോൾ കോളേജുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. 1984 മുതൽ സയൻസ് കോഴ്സുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. 1991 ൽ കോളേജ് ഒരു ഡിഗ്രി കോളേജായി ഉയർത്തപ്പെട്ടു. . 2017 ൽ നാഷണൽ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ (എൻ‌എ‌എസി) ബി + ലെവലിൽ (2.63) കോളേജിന് അംഗീകാരം നൽകി.

വെബ് വിലാസം: https://marthomacollege.ac.in/

ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കോളേജ്, ഗുരുവായൂർ 

1955 ജൂലൈ 1 ന് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ച്പുലർത്തുന്ന ഫ്രാൻസിസ്കൻ ക്ലാരിസ്റ്റ് സഭയുടെ കീഴിലുള്ള മാനേജ്മെന്റാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഗുരുവായൂരിനടുത്തെ മമ്മിയൂരിൽ  ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത്. ഈ കോളേജ് ത്രിശൂരിലെ റോമൻ കത്തോലിക്കാ ആർച്ച് ബിഷപ്പിന്റെ മതപരിധിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കോളേജിന്റെ ഉത്ഭവം മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു, പിന്നീട് 1957 ൽ കേരള സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് 1968 ൽ കാലിക്കട്ട് സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലേക്ക് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് 20 ഡിപ്പാർട്മെന്റുകളിലായി ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് വിഷയങ്ങളിലും ബി.വോക് ലും വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു 

വെബ് വിലാസം: http://littleflowercollege.edu.in/